Dijital Ortam Tasarımı - Çekirdek Ekip
Kose - Responsive Photography HTML Template Bırakın Hayallerinizi Biz Gerçekleştirelim

Dijital Ortam Tasarımı


3 Boyutlu Modelleme

Genel olarak Organik modelleme ve Katı modelleme olarak ikiye ayrılmaktadır. 3D Modelleme bir ürünün veya karakterin sanal ortamda programlar yardımcılığıyla yapılmasına denmektedir. Organik modelleme karakter ve amorf haldeki ürünlerin yapılmasına denir. Katı modelleme ise masa sandalye vs. gibi ürünlerin modellenmesine denir. Organik modelleme yapabilmek için ciddi bir anatomik bilginizin olması gerekiyor. Sebebi yapısı bozuk olduğu zaman karakterin bir albenisi olmamasıdır. Güzel bir anatomik yapıyla yapıldığı taktirde gözede hoş gelen bir ürün olmuş olur. Modelleme işlemini yapabilmek için bir çok program üretilmiştir, bizim kullandıklarımız Autodesk Maya ve 3Ds Max isimli programlardır. Bunlar piyasadaki en çok tercih edilen ürünler olmakla beraber gördüğünüz çoğu 3D Animasyon filmler bu programlar yardımcılığıyla üretilmektedir.

3 Boyutlu Mimari Modelleme

İnşaat sektörü hepimizin bildiği üzere günümüzde en çok gelişme gösteren sektörlerden biridir. Durum böyle olunca mimari Projelere talep ve gereklilik gün geçtikçe katlanarak artmaktadır. Gün geçtikçe inşaat sektöründe sayısız projeye imza atılmaktadır. Mimari projelerin artmasıyla birlikte mimari modelleme birçok avantajından ve sağladığı kolaylıklardan dolayı ön plana çıkmış durumdadır. Proje inşaatının bitiminin zaman alması açısından da modelleme büyük kolaylık sağlamaktadır. Zaman kavramı 3D mimari modellemenin en önemi tercih sebeplerindendir. Mimarı modellemeyle zaman ve maliyet açısından büyük avantajlar sağlanabilir.

Özellikle mimarlar için büyük önem arz eden, çeşitli şirketlerin kullandığı 3D mimari modelleme,2 boyuttan hareketle oluşturulan bina vb. yapıların 3D Modelleme tekniğiyle oluşturulmasıdır. Genellikle mimari projeler için kullanılır. Hem müşteriler, hem de proje sahibi firmalar için büyük önem taşımaktadır. Söz konusu proje modellemeye aktarılarak bu şekilde her 2 taraf için de olası zararlar ortadan kaldırılabilir. Bu açıdan yapıyı 3D olarak görselleştirmek oldukça önemlidir. Böylece 2 tarafın da memnun olması sağlanmış olur.

Proje sahibi firmalar için mimari modellemenin avantajı, projeyi başlatmadan önce modellemesi oluşturulup inceleneceği için, oluşabilecek hatalar tespit edilebilir ve hiçbir maddi zarar oluşmadan düzenlenip yeniden oluşturulabilir. Böylece müşteri ilişkilerinde veya maddi açıdan oluşabilecek zararlar önlenmiş olur. Projeyi 2 boyutlu çizmek ya da başka şekillerde tanıtmak anlaşılırlığı azaltmaktadır. 3D mimari modelleme oluşturarak her ayrıntının net bir şekilde anlaşılabilmesi sağlanmış olacaktır. Projenin modellemesini yapmak, müşterilere talepleri ve sonuçlar arasında bir fark olmayacağını göstermenin ve talebi arttırmanın en mantıklı yoludur. Bu şekilde proje daha kolay anlaşılabilir ve beklenmedik durumların oluşması, müşterilerin kafasında oluşacak soru işaretleri ortadan kalkmış olur. Aynı zamanda projeyi görsel biçimde görmüş olmak başka yöntemler kullanmaktansa daha etkili ve ikna edicidir.3D mimari modelleme ile proje başlamadan tüm ayrıntılarıyla, neyin nerde olduğunu, nasıl göründüğünü ve herhangi bir eksiklik olup olmadığını çok rahat bir şekilde görebilirsiniz; renk ve tasarımını istediğiniz şekilde ayarlayabilir, dilerseniz daha sonra değiştirebilirsiniz.

3 Boyutlu Karakter Modelleme

Teknoloji özellikle 2000’li yıllarda hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu gelişme kendisini multimedya alanında da ortaya koymuştur. Günümüzde artık birçok tasarım ve daha birçok şey bilgisayar teknolojisinden yararlanılarak çeşitli programlar aracılığıyla oluşturulmaktadır. 3D karakter modelleme, günümüz teknolojisinde akla gelebilecek birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir organik modelleme çeşidi olmakla birlikte, gerçekten esinlenerek veya gerçek olan bir karakteri 3D Modelleme tekniğiyle oluşturmaktır. Görsel tarzdaki Sunum, anlatı, modelleme vb. şeyler her zaman daha çok dikkati çekmiş ve talebi arttırmıştır; 3D’nin 2D’den daha çok ilgi çekmesi gibi. Bu yüzden karakterler modellenirken de genellikle 3 boyut tercih edilmektedir. 3D teknolojisi sayesinde fikirler, hayaller ve tasarımlar 3. boyuta taşınmış olmaktadır. 3D, teknolojiyle birlikte hızla ilerlemektedir. 3D teknolojisinde cansız varlıklar modellenebileceği gibi aynı zamanda canlı karakterler de modellenebilir. Karakter gerçek olsun veya olmasın, her iki durumda da model anatomik açıdan gerçekliğe uygun olmalıdır. Ancak bu şekilde daha inandırıcı, etkili ve gerçekçi bir modelleme olabilir. İnsan, canavar, hayvan, çeşitli yaratıklar, doğaüstü varlıklar vb. modelleme bunlara örnektir. Aynı zamanda animasyon filmleri, bilgisayar oyunları, çeşitli tasarımlar, videolar ve daha birçok Proje de 3D karakter modelleme tekniğiyle oluşturulmuştur. Bu şekilde insanlar daha cazip gelmekte ve talebi arttırmaktadır.

3D karakter modelleme öğretimi için birçok online modelleme dersleri, eğitim kursu, yöntem vb. bulunmakla birlikte, bu işin gerçek anlamda duayeni olarak sayılabilecek çok az insan mevcuttur. Organik modelleme katı modellemeden çok daha farklı bir yol izlemektedir. Canlı organizmalar birçok bileşenden (kas, kemik, eklem, vs.) oluştukları için, karakter modellemesi yapmak oldukça zor, ayrıntılı ve sabır gerektiren bir iştir. Bu işi yamak sanıldığı gibi bilgi yüklemesi yani ezber yapılarak öğrenilebilecek bir şey kesinlikle değildir. Daha çok bilgi birikimi, deneyim ve gözlem gerektirir. Bunu yapabilmek için epey bir anatomik ve üst düzey teknik bilgiye sahip olmak gerekir. Örneğin modelleyeceğiniz karakter insan ise, insana ait vücuttaki kemik-kas-eklem-doku vb. yapısına, dağılım ve şekillerine epey bir hakim olmanız gerekir. Karakter modellemenin çeşitli oluşturulma ve detaylandırma aşamaları bulunmaktadır. Söz konusu 3D karakter modelleme detaylandırma aşamalarından bazıları; dokulandırma, kemik donanım, materyal ekleme, ışıklandırma vb. şeklindedir. Modelleme ve tasarımı karakterin tarzıyla uyum içinde olmalıdır. Ayrıca fiziksel yapısının yanında gerçekliğe en yakın biçimde görülmesi için karakterin duygusal yapısı da modellemede yansıtılmalıdır. Yani modellemesini yapacağınız krakter için tüm unsurları göz önünde bulundurmanız gerekir. Tüm bunlar için de iyi bir karakter modellemesi yapmak istiyorsanız eğer, birçok deneme yapmak durumundasınız. Bunun sonucunda bütün seçenekler değerlendirilerek en uygun olan karakter seçilmelidir. Ancak böyle bir titiz çalışma ile karakter gerçekliğe en uygun biçimde oluşturulmuş olur. Bu yüzden tasarım ve modellemeleri için kaliteli ve özgün sonuçlar alabilmek açısından yaratıcı, uzman, titiz bir ekiple çalışmak gerekir.

3 Boyutlu Kat Planı Modelleme

Binaların yapılarının tasarlanması ve iç mimari özelliklerinin oluşturulması oldukça kapsamlı ve detaylı çalışmalar gerektirmektedir. Bu tarz ürünlerin tanıtılması satışı ve yapım öncesinde kontrolleri aşamasında büyük önem taşımaktadır. Etkili bir şekilde tasarlanan yapıların yine etkili bir şekilde sunuşa hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Özellikle müşterilere sunulacak görsellerin oluşturulması tasarımın ne ifade ettiği konusunda etkili bir izlenim oluşturmasına yardımcı olacaktır. Yapıların oluşturulmasından önce çizilen teknik çizimler müşteriler için bir anlam ifade etmemektedir. Bu sebeple 3D Modelleme ile zengin bir görsellik kazandırılması büyük avantaj sağlayacaktır. 3D kat planı modellemesi sadece yapının değil içerdiği dekoratif planlarında modellenmesi ile çok daha zengin görünüş sağlamaktadır.

3 Boyutlu Modellemenin Olumlu Etkileri

Günümüzde yapıların imar edilmeden önce satılması firmalar için büyük önem taşımaktadır. Bu durum sektörde öyle bir yere gelmiştir ki Projeler tamamlandığından tüm yapılar müşterilere tanıtılmış ve satılmış durumda olmaktadır. Bunun etkin bir şekilde yapılabilmesi içinde mutlaka etkileyici ve yapıların bitmiş halinin güzel görsellerle ve maketlerle müşterilere tanıtılması gerekmektedir. 3D kat planı modellemesi bu sebeple oldukça önemli ve avantaj sağlayan bir yöntemdir. Yapıların ve katlarının en uygun şekilde 3D olarak modellenmesi müşterilerin çok daha etkili bir şekilde yapılar hakkında bilgi almalarına ve projenin her detayının bitmiş hali ile görülmesini sağlamaktadır. Yapılan işlemde kat mimarisi gibi yapı içerisinin dekore edilmesi ve eşyalar ile tanıtılması oldukça güzel görseller elde edilmesine sebep olmaktadır. Sektör de bu yöntemi kullanmak birçok firma için oldukça önemlidir ve bu konuda büyük hassasiyet sergilenmektedir.

3 Boyutlu Kat Planı Modellemesi Nasıl Yapılır?

Binaların ve yapıların projelendirilmesi büyük titizlik içerisinde teknik çizimler sonucunda oluşturulur. Bu çizimler mimarlar tarafından yapılmakta ve resmi kurumlardan onay alınmaktadır. Yapının her detayı çizimlerde belirtilir ve tasarlanır. Ancak teknik çizimler sayede işin uzmanların tarafından okunabilen ve anlaşılabilen çizimlerdir. Firmamız çizimlerin 3D modellemelerini bilgisayar ortamında yaparak bittiğinde nasıl görüneceği hakkında fikir edinilmesine yardımcı olmaktadır. 3D kat planı modellemesi yapımında sadece binanın yapısal özellikleri şekli değil iç mimarisi ve dekorasyonu da oluşturulur. Bu sayede çok daha zengin görseller elde edilir. Bu işlemler firmamızın profesyonel ve disiplinli çalışma performansı sayesinde kısa sürelerde sorunsuz olarak hazırlanmaktadır. Kat planının oluşturulmasında genel görünüşün bitmiş hali hakkında müşterilerin ve yapım sorulularının nasıl bir manzara ile karşılaşacakları net olarak görülmüş olmaktadır.

Birlikte Çalışabiliriz

Kafanıza takılan bütün sorularınız için

Bize Ulaşın
Loading